Audio Mode

Môžete zmeniť formát nahrávania zvuku.
  1. [Camera/Mic] [Microphone] [Audio Mode].

  1. Vyberte požadovanú položku.


5.1ch Surround ()
Nahráva zvuk v 5,1-kanálovom priestorovom formáte.

2ch Stereo ()
Nahráva zvuk vo formáte 2-kanálového stereofónneho zvuku.