Micref Level (Referenčná úroveň mikrofónu)

Môžete vybrať úroveň hlasitosti mikrofónu pri nahrávaní zvuku.
  1. [Camera/Mic] [Microphone] [Micref Level].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Normal
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich na primeranú úroveň.

Low ()
Verne nahráva okolité zvuky. Ak chcete nahrať vzrušujúci a silný zvuk v koncertnej sieni a pod., vyberte položku [Low] (Toto nastavenie nie je vhodné na nahrávanie konverzácií.)