My Button

Často používané funkcia pri nahrávaní môžete priradiť jednému z tlačidiel My Buttons (Moje tlačidlá).
  1. [Camera/Mic] [Shooting Assist] [My Button].

  1. Pomocou tlačidiel / vyberte položku ponuky, ktorú chcete priradiť tlačidlu My Button (Moje tlačidlo).

  1. Vyberte jedno z tlačidiel My Buttons, ktorému bude priradená položka ponuky.

  1. Vyberte položku .