Guide Frame (len v režime 2D)

Môžete zobraziť pomocný rámček a skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe. Keď je objekt umiestnený v oblasti pretínajúcich sa čiar pomocného rámčeka, kompozícia bude vyvážená. Rámček sa nenasníma.
  1. [Camera/Mic] [Shooting Assist] [Guide Frame].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Nezobrazí pomocný rámček.

On
Zobrazí pomocný rámček.

Poznámky
  • Vonkajší rámček funkcie [Guide Frame] zobrazuje plochu obrazovky televízora, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixelov.