Display Setting

Dĺžku zobrazenia ikon alebo indikátorov na obrazovke LCD môžete nastaviť počas nahrávania.
  1. [Camera/Mic] [Shooting Assist] [Display Setting].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Auto
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Na obrazovke LCD sa zobrazia tlačidlá nahrávania a priblíženia.

On
Neustále zobrazovanie. Na obrazovke LCD sa nezobrazia tlačidlá nahrávania a priblíženia.

Poznámky
  • Nastavenie ikon alebo indikátorov na obrazovke LCD nemôžete zmeniť v režime prehrávania.