Zebra (len v režime 2D)

Môžete zobraziť vzorku podobnú pruhom zebry, ktorá slúži ako pomôcka na úpravu jasu. Táto vzorka sa nezaznamená spolu so záberom.
  1. [Camera/Mic] [Shooting Assist] [Zebra].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Nezobrazí vzorku.

(70)
Zobrazí pruhovanú vzorku nad časťou záberu, ktorá presahuje úroveň jasu o 70 IRE*.

(100)
Zobrazí pruhovanú vzorku nad časťou záberu, ktorá presahuje úroveň jasu o 100 IRE*.

* IRE (Institute of Radio Engineers) je merná jednotka úrovne videosignálu, ktorá sa používa ako základ jasu. Referenčná úroveň (úroveň podkladu) je nastavená na hodnotu 0 (%) a maximálna úroveň (úplne biela úroveň) je nastavená na hodnotu 100 (%).
Poznámky
  • Ak sa zobrazí objekt s úrovňou jasu, ktorá presahuje hodnotu 100 IRE, obrázok môže byť preexponovaný.