Peaking (len v režime 2D)

Záber môžete na obrazovke zobraziť s farebne zvýraznenými obrysmi. Táto funkcia vám pomáha upraviť zaostrenie. Zvýraznené obrysy sa nezaznamenajú spolu so záberom.
  1. [Camera/Mic] [Shooting Assist] [Peaking].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Nezobrazí zvýraznené obrysy.

(White)
Zobrazí zvýraznené obrysy bielou farbou.

(Red)
Zobrazí zvýraznené obrysy červenou farbou.

(Yellow)
Zobrazí zvýraznené obrysy žltou farbou.

Poznámky
  • V tmavom prostredí sa zvýraznené obrysy nemusia zobraziť.