Light Bright

Jas svetla pre videa môžete nastaviť manuálne.
  1. [Camera/Mic] [Shooting Assist] [Light Bright].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Standard
Štandardný jas.

Bright
Tento režim vyberte, keď svetlo pre videa podľa vás nie je dostatočne jasné.