Audio Level Display

Môžete vybrať, či sa má zobraziť ukazovateľ úrovne hlasitosti.
Vzhľad ukazovateľa úrovne hlasitosti sa líši v závislosti od nastavenia funkcie [Audio Mode].
  1. [Camera/Mic] [Shooting Assist] [Audio Level Display].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Zobrazí ukazovateľ úrovne hlasitosti.

Off
Nezobrazí ukazovateľ úrovne hlasitosti.