REC Mode (len v režime 2D)


Prepnutím režimu nahrávania môžete vybrať kvalitu videozáznamov pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Čas nahrávania na nahrávacie médium sa mení v závislosti od režimu nahrávania.
  1. [Image Quality/Size] [REC Mode].

  1. Vyberte požadovaný režim nahrávania.

* Ak videozáznam nahratý s použitím vybratého režimu nahrávania, nie je možné uložiť na určité médium, na ikone média sa zobrazí znak .

Kvalita obrazu

Kvalitu obrazu a prenosovú rýchlosť pre jednotlivé režimy nahrávania možno nastaviť nasledujúcim spôsobom. Hodnota „M“, ako napríklad hodnota „24M“, označuje jednotku „Mb/s“.

pre kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením (HD):
  • [3D]: v kvalite 1920 1080/50i, MVC HD 28M (3D)

  • [50p Quality ]: v kvalite 1920 1080/50p, AVC HD 28M (PS)

  • [Highest Quality ]: v kvalite 1920 1080/50i alebo v kvalite 1920 1080/25p*, AVC HD 24M (FX)

  • [High Quality ]: v kvalite 1920 1080/50i alebo v kvalite 1920 1080/25p, AVC HD 17M (FH)

  • [Standard ]: v kvalite 1440 1080/50i, AVC HD 9M (HQ)

  • [Long Time ]: v kvalite 1440 1080/50i, AVC HD 5M (LP)

* Toto nastavenie môžete vybrať, keď je funkcia [Frame Rate] nastavená na hodnotu [50p].

pre kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením (STD):
  • [Standard ]: štandardná kvalita, štandardná hodnota STD 9M (HQ)*

* Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD) je pevne nastavená na túto hodnotu.
Súvisiace témy
Nahrávanie videozáznamov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD): [HD/STD Setting (len v režime 2D)]