Frame Rate (len v režime 2D)

Môžete vybrať frekvenciu snímania, ktorá sa má použiť na nahrávanie videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Na štandardné nahrávanie sa odporúča použiť nastavenie [50i]. Najprv nastavte funkciu [Frame Rate] a až potom nastavte funkciu [REC Mode].
  1. [Image Quality/Size] [Frame Rate].

  1. Vyberte požadovanú frekvenciu snímania.


50i
Táto frekvencia snímania sa odporúča pre bežné nahrávanie.

50p
Toto nastavenie vám umožňuje nahrávať videozáznamy s dvojnásobným objemom údajov v porovnaní s nastavením 50i a potešiť sa tak z jasnejších záberov. Pri prehrávaní videozáznamu nahratého s týmto nastavením v televízore je nutné, aby televízor bol kompatibilný s prehrávaním videozáznamov vo formáte 50p a aby ste nastavili funkciu [HDMI Resolution] na hodnotu [1080p/576p]. Ak televízor nie je kompatibilný s prehrávaním videozáznamov vo formáte 50p, výstup videozáznamu bude vo formáte 50i.

25p
Toto nastavenie vám umožňuje nahrávať videozáznamy s atmosférou podobnou skutočným filmom. Pri nahrávaní videozáznamov s týmto nastavením sa odporúča používať statív.

Poznámky
  • Médiá, na ktoré je možné uložiť nahraté zábery, budú závisieť od režimu nahrávania nastaveného počas nahrávania.

Súvisiace témy