HD/STD Setting (len v režime 2D)

Môžete zvoliť kvalitu obrazu videozáznamov.
  1. [Image Quality/Size] [/Setting].

  1. Vyberte požadovanú položku.


HD Quality
Videozáznamy sa nahrávajú v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).

STD Quality
Videozáznamy sa nahrávajú v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD). Toto nastavenie je vysoko kompatibilné s inými prehrávacími zariadeniami.

Poznámky
  • Pri prehrávaní alebo upravovaní videozáznamov sa na kamkordéri zobrazia len videozáznamy so zvolenou kvalitou obrazu.