Wide Mode (len 2D)

Pri snímaní záberov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) môžete pomer strán vybrať podľa pripojeného televízora.
  1. [Image Quality/Size] [Wide Mode].

  1. Vyberte požadovanú položku.


16:9 WIDE
Sníma videozáznamy v režime na celú obrazovku na televíznom prijímači s pomerom strán 16:9 (širokouhlý).

4:3 ()
Sníma videozáznamy v režime na celú obrazovku na televíznom prijímači s pomerom strán 4:3.

Poznámky
  • Podrobnosti o pomere šírky a výšky strán televízora, ktorý bude pripojený, nájdete v príručke dodanej s televízorom.

Súvisiace témy