x.v.Color

Dokážete snímať širší rozsah farieb. Tak môžu byť verne reprodukované rôzne farby ako brilantné farby kvetov alebo tyrkysová farba mora. Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru.
  1. [Image Quality/Size] [x.v.Color].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Sníma s bežným rozsahom farieb.

On ()
Toto nastavenie zvoľte, ak bude nahraté videozáznamy prehrávať na televízore kompatibilnom s funkciou x.v.Color.

Poznámky
  • Ak bude videozáznam zaznamenaný s nastavením tejto funkcie na hodnotu [On] prehrávaný v televíznom prijímači, ktorý nie je kompatibilný s funkciou x.v.Color, farba môže byť nesprávne reprodukovaná.