Image Size (len 2D)

Môžete vybrať veľkosť fotografií, ktoré sa chystáte nasnímať.
  1. [Image Quality/Size] [Image Size].

  1. Vyberte požadovanú položku.

Poznámky
  • Vybratá veľkosť záberov s týmto nastavením sa uplatňuje pre fotografie nasnímané pomocou funkcie Dual Capture (Dvojité snímanie)[Detaily].

Súvisiace témy