Delete

  1. [Edit/Copy] [Delete].

  1. Vyberte požadované nastavenie ([Multiple Images] alebo [All In Event]).


Multiple Images
Pridajte znaky začiarknutia k požadovaným záberom a potom vyberte položku .
  • Ak chcete odstrániť 2D videozáznamy, vyberte typ záberu.


All In Event
Môžete odstrániť všetky zábery z vybratého dátumu naraz.
Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete odstrániť všetky zábery, a potom vyberte položku .

Odstránenie časti videozáznamu

Videozáznam môžete rozdeliť a odstrániť.
Poznámky
  • Odstránené zábery nie je možné obnoviť. Dôležité videozáznamy a fotografie si vopred uložte.

  • Počas odstraňovania záberov nevyberajte z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k poškodeniu nahrávacieho média.

  • Počas odstraňovania záberov z pamäťovej karty nevysúvajte pamäťovú kartu.

  • Ak odstránite videozáznamy/fotografie, ktoré sú súčasťou uložených scenárov, odstránia sa aj tieto scenáre.

Súvisiace témy
Uvoľnenie ochrany: [Protect]
Rozdelenie videozáznamu: Rozdelenie videozáznamu