Direct Copy

Zábery môžete ukladať do externého mediálneho zariadenia (USB pamäťového zariadenia) manuálne, kým je zariadenie pripojené ku kamkordéru. Túto činnosť môžete vykonávať, keď kamkordér zobrazuje obrazovku zobrazenia udalostí pripojeného externého zariadenia.
  1. Stlačte tlačidlo (View Images).

  1. [Edit/Copy] [Direct Copy].

  1. Postupujte podľa pokynov na obrazovka LCD.

Súvisiace témy