Media Select

Môžete si vybrať nahrávacie médium, na ktoré sa zábery uložia.
  1. [Setup] [Media Settings] [Media Select].

  1. Vyberte požadované nahrávacie médium.