Media Info

Môžete skontrolovať zostávajúci čas nahrávania pre videozáznamy a informácie o približnom voľnom a použitom priestore na nahrávacom médiu.
  1. [Setup] [Media Settings] [Media Info].

  1. Vyberte nahrávacie médium, ktorého informácie chcete zobraziť.

Poznámka
  • Pretože existuje oblasť správy súborov, využité miesto sa nezobrazí ako 0 % ani vtedy, ak použijete funkciu [Format]. [Detaily]

Súvisiace témy