Format


Formátovaním sa odstránia všetky videozáznamy a fotografie a obnoví sa voľná kapacita na nahrávanie.
 1. [Setup] [Media Settings] [Format].

 1. Vyberte nahrávacie médium, ktoré chcete formátovať a potom vyberte .

Poznámky
 • Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra striedavého prúdu. [Detaily]

 • Ak chcete zabrániť strate dôležitých záberov, mali by ste ich pred formátovaním nahrávacieho média uložiť.

 • Odstránia sa aj chránené videozáznamy a fotografie.

 • Nevykonávajte žiadnu z nasledujúcich operácií, kým sa zobrazuje hlásenie [Executing...].

 • otvoriť/zatvoriť obrazovku LCD,

 • používať tlačidlá na kamkordéri,

 • vybrať pamäťovú kartu z kamkordéra,

 • odpojiť sieťový adaptér striedavého prúdu.

Zabránenie obnoveniu údajov na internom nahrávacom médiu

Pri likvidácii kamkordéra alebo prevode na inú osobu sa odporúča použiť funkciu [Empty], aby ste tak zabránili úniku osobných údajov.
Ak je na obrazovke [Format] vybraté interné nahrávacie médium, vyberte položku [Empty].
 • Operáciu [Empty] nie je možné uskutočniť, ak nepripojíte sieťový adaptér striedavého prúdu k sieťovej zásuvke.

 • Ak chcete zabrániť strate dôležitých záberov, mali by ste ich pred vykonaním operácie [Empty] uložiť v počítači.

 • Odpojte všetky káble okrem sieťového adaptéra striedavého prúdu. Počas operácie neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.

 • Počas odstraňovania údajov zabráňte vibráciám alebo otrasom kamkordéra.

 • Čas, ktorý kamkordéru zaberie odstraňovanie údajov, môžete sledovať na obrazovke LCD.

 • Ak zastavíte vykonávanie operácie [Empty] počas zobrazovania hlásenia [Executing...], dokončite operáciu pomocou funkcie [Format] alebo pomocou funkcie [Empty] pri najbližšom použití kamkordéra.