Repair Img. DB F.

Kamkordér môže pomocou tejto položky ponuky opraviť poškodený databázový súbor.
  1. [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.].

  1. Vyberte nahrávacie médium, ktoré chcete opraviť a potom vyberte .