Data Code

Počas prehrávania kamkordér zobrazuje informácie, ktoré sa automaticky zaznamenajú pri nahrávaní. Môžete skontrolovať nasledujúce informácie.
  1. [Setup] [Playback Settings] [Data Code].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Údajový kód sa nezobrazuje.

Date/Time
Zobrazuje dátum a čas.

Camera Data
Zobrazí údaje o nastaveniach kamery.

Coordinates (HDR-TD20VE)
Zobrazuje súradnice.


Date/Time
Dátum
Čas

Camera Data
Videozáznam

Fotografia
SteadyShot vypnuté
Vyváženie bielej
Rýchlosť uzávierky
IRIS (Veľkosť clony)
Zosilnenie
Jas
Expozícia
Blesk

Coordinates (HDR-TD20VE)
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka

Poznámky
  • Ak pripojíte kamkordér k televíznemu prijímaču, na televíznej obrazovke sa zobrazí údajový kód.

  • V závislosti od stavu nahrávacieho média sa zobrazí indikátor [--:--:--].