Volume

Môžete nastaviť hlasitosť prehrávaného zvuku.
  1. [Setup] [Playback Settings] [Volume].

  1. Hlasitosť nastavte pomocou tlačidiel /.