Download Music

Po pripojení kamkordéra k počítaču môžete do kamkordéra preniesť hudobné súbory zo zvukových diskov CD alebo súbory vo formáte MP3. Na prenos hudobných súborov použite softvér „Music Transfer“.
  1. [Setup] [Playback Settings] [Download Music].

  1. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi programu „Music Transfer“.