Empty Music

Môžete odstrániť všetky hudobné súbory, ktoré sú uložené v kamkordéri.
  1. [Setup] [Playback Settings] [Empty Music].

  1. Vyberte položku [OK] alebo [Cancel].

Poznámky
  • Ak odstránite hudobné súbory pomocou funkcie [Empty Music], odstránia sa aj hudobné údaje, ktoré do kamkordéra vložil výrobca.