TV Type

Pri prehrávaní videozáznamov a fotografií je potrebné skonvertovať signál podľa typu pripojeného televízneho prijímača. Zaznamenané videozáznamy a fotografie sa prehrajú tak, ako je znázornené na nasledujúcich ilustráciách.
  1. [Setup] [Connection] [TV Type].

  1. Vyberte požadovanú položku.


16:9
Túto možnosť vyberte pri prezeraní vašich videozáznamov na televíznej obrazovke s formátom 16:9 (širokouhlý formát).
Videozáznamy a fotografie nasnímané v režime 16:9 (širokouhlý režim)
Videozáznamy a fotografie nasnímané v režime 4:3

4:3
Túto možnosť vyberte pri prezeraní videozáznamov a fotografií na televíznej obrazovke s formátom 4:3 (štandardný formát).
Videozáznamy a fotografie nasnímané v režime 16:9 (širokouhlý režim)
Videozáznamy a fotografie nasnímané v režime 4:3

Poznámky
  • Pomer strán videozáznamu v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je 16:9.