HDMI 3D Setting

Pri pripojení kamkordéra k 3D televízoru pomocou kábla HDMI (je súčasťou dodávky) môžete vybrať výstupný formát pravého a ľavého obrazu.
  1. [Setup] [Connection] [HDMI 3D Setting].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Auto
Štandardné nastavenie (výstup obrazov sa automaticky prispôsobí podľa televízora).

Frame Packing
Výstup pravého aj ľavého obrazu prebieha v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením tak, ako boli tieto zábery nahraté.

Side-by-Side
Zmení rozlíšenie ľavého a pravého obrazu v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením na polovicu a zarovná výstupy oboch obrazov vedľa seba.