HDMI Resolution

Vyberte rozlíšenie záberov na výstupe pri pripájaní kamkordéra k televízoru pomocou kábla HDMI. Pri výstupe videozáznamov vo formáte 3D sa automaticky vyberie rozlíšenie 1080i.
  1. [Setup] [Connection] [HDMI Resolution].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Auto
Štandardné nastavenie (dochádza k automatickému výstupu podľa TV).

1080p/576p
Poskytuje videozáznamy kvality obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so signálom 1080p a videozáznamy kvality obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so signálom 576p.
Toto nastavenie vyberte pri sledovaní videozáznamov nahratých s funkciou [Frame Rate] nastavenou na hodnotu [50p] v televízore kompatibilnom s formátom 50p.

1080i/576i
Poskytuje videozáznamy kvality obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so signálom 1080i a videozáznamy kvality obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so signálom 576i.

720p/576p
Poskytuje videozáznamy kvality obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so signálom 720p a videozáznamy kvality obrazu so štandardným rozlíšením (STD) so signálom 576p.

576p
Výstupný signál je 576p.

576i
Výstupný signál je 576i.

Poznámky
  • Keď je funkcia [Frame Rate] nastavená na hodnotu [50p] a funkcia [HDMI Resolution] je nastavená na hodnotu [720p/576p] alebo na hodnotu [576p], výstup signálov vo formáte HDMI počas nahrávania nie je možný.

  • Hodnotu [1080p/576p] vyberte, keď prehrávate videozáznamy nahraté s funkciou [Frame Rate] nastavenou na hodnotu [50p] v televízore kompatibilnom s prehrávaním videozáznamov vo formáte 50p.