CTRL FOR HDMI (ovládanie pre HDMI)

Pri pripojení kamkordéra k televíznemu prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI môžete prehrávať videozáznamy v kamkordéri po nasmerovaní diaľkového ovládača televízneho prijímača na televízny prijímač. [Detaily]
  1. [Setup] [Connection] [CTRL FOR HDMI].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Umožňuje ovládanie kamkordéra pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača.

Off
Neumožňuje ovládanie kamkordéra pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača.