USB Connect

Túto položku vyberte, ak sa aj po pripojení kamkordéra k externému zariadeniu prostredníctvom pripojenia USB na obrazovke LCD nezobrazí položka [USB Select].
  1. [Setup] [Connection] [USB Connect].