USB Connect Setting

Môžete nastaviť režim prenosu USB na pripojenie kamkordéra k počítaču alebo inému zariadeniu USB.
  1. [Setup] [Connection] [USB Connect Setting].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Auto
Kamkordér automaticky vyberie režim prenosu USB v závislosti od pripojeného zariadenia.

MTP
Toto je režim prenosu USB, ktorý je kompatibilný s určitými typmi počítačov.

Mass Storage
Toto je režim prenosu USB, ktorý je kompatibilný s mnohými typmi zariadení USB.

Poznámky
  • Keď pripojíte kamkordér k iným zariadeniam s použitím režimu [MTP], na pripojenom zariadení sa môžu zobraziť iba videozáznamy nahraté v rovnakej kvalite obrazu, aká je aktuálne vybratá (pomocou ponuky [/Setting]).

  • Keď je kamkordér pripojený k externému zariadeniu v režime [MTP], súbory videozáznamov sa zobrazia s dátumom nahrávania. Niektoré informácie, ako sú napríklad informácie o mieste, ktoré sú zahrnuté do súborov videozáznamov, však nie je možné zobraziť na pripojenom zariadení. Ak chcete importovať zábery z kamkordéra do počítača, použite vstavaný softvér „PlayMemories Home“.

  • Ak sa nezobrazí okno „Device Stage*“, keď pripojíte kamkordér k počítaču so systémom Windows 7, nastavte funkciu [USB Connect Setting] na hodnotu [Auto].

* „Device Stage“ je ponuka v systéme Windows 7, ktorá sa používa na správu zariadení (kamkordéra, fotoaparátu atď.) pripojených k počítaču.