USB LUN Setting

Zvyšuje kompatibilitu s externými zariadeniami tak, že obmedzuje funkcie pripojenia USB.
  1. [Setup] [Connection] [USB LUN Setting].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Multi
Toto nastavenie používajte na bežné operácie.

Single
Toto nastavenie vyskúšajte iba v prípade, ak sa nemôžete pripojiť na externé zariadenie.

Poznámky
  • Keď nainštalujete do počítača vstavaný softvér „PlayMemories Home“, nastavte položku [USB LUN Setting] na hodnotu [Multi].