Beep

Zvuk pri vykonávaní operácií môžete zapnúť alebo vypnúť.
  1. [Setup] [General Settings] [Beep].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Pri spustení alebo zastavení nahrávania alebo pri používaní kamkordéra sa prehrá melódia.

Off
Zruší melódiu.