Your Location (HDR-TD20VE)

Môžete zobraziť svoju aktuálnu polohu.
  1. [Setup] [General Settings] [Your Location].

Vaša aktuálna poloha sa zobrazí na obrazovke Map View.
Súvisiace témy