GPS Setting (HDR-TD20VE)

Môžete vybrať, či kamkordér bude prijímať signály GPS.
  1. [Setup] [General Settings] [GPS Setting].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Prijíma sa signál GPS.
Informácie o polohe sa budú zaznamenávať až po úspešnom dokončení určovania polohy.

Off
Neprijímajú sa signály GPS.
Informácie o polohe, ktoré boli nahraté predtým, budú neplatné.