REC Lamp

Indikátor nahrávania na prednej strane kamkordéra môžete nastaviť tak, aby sa nezapínal.
  1. [Setup] [General Settings] [REC Lamp].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Indikátor nahrávania sa rozsvieti.

Off
Indikátor nahrávania sa nerozsvieti.