Remote Ctrl

  1. [Setup] [General Settings] [Remote Ctrl].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Túto možnosť vyberte v prípade používania dodávaného bezdrôtového diaľkového ovládača.

Off
Túto možnosť vyberte v prípade nepoužívania dodávaného bezdrôtového diaľkového ovládača.

Súvisiace témy