Power On By LCD

Môžete nastaviť, aby sa kamkordér zapínal a vypínal pri otvorení alebo zatvorení panela obrazovky LCD.
  1. [Setup] [General Settings] [Power On By LCD].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Zapne alebo vypne napájanie kamkordéra otvorením alebo zatvorením panela obrazovky LCD.

Off
Nezapne ani nevypne napájanie kamkordéra otvorením alebo zatvorením panela obrazovky LCD. Toto nastavenie zvoľte, ak chcete zatvoriť obrazovku LCD počas prehrávania videozáznamu.