Language Setting

Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať na obrazovke LCD.
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš materinský jazyk, kamkordér ponúka možnosť [ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).
  1. [Setup] [General Settings] [Language Setting].

  1. Vyberte požadovaný jazyk.