Battery Info

Môžete skontrolovať približnú zostávajúcu kapacitu batérie.
  1. [Setup] [General Settings] [Battery Info].

Zobrazia sa informácie o batérii.
Ak chcete zatvoriť obrazovku, vyberte .