Eco Mode

Nastavenie podsvietenia obrazovky LCD a stavu napájania kamkordéra môžete zmeniť.
  1. [Setup] [General Settings] [Eco Mode].

  1. Vyberte požadovanú položku.Off
Podsvietenie obrazovky LCD je vždy zapnuté na jasno. Kamkordér sa automaticky nevypne.
Standard
Podsvietenie LCD obrazovky automaticky stmavne, ak nebudete kamkordér používať viac ako 1 minútu.
Kamkordér sa automaticky vypne, ak ho nebudete používať viac ako 2 minúty.

Max ()
Jas obrazovky LCD sa automaticky upraví podľa jasu okolia.
Podsvietenie LCD obrazovky automaticky stmavne, ak nebudete kamkordér používať viac ako 15 sekúnd.
Kamkordér sa automaticky vypne, ak ho nebudete používať viac ako 1 minútu.