Date & Time Setting

  1. [Setup] [Clock Settings] [Date & Time Setting].

  1. Vyberte požadovanú položku ([Date & Time Format], [Summer Time] alebo [Date & Time]).


Date & Time Format
Môžete vybrať jeden zo štyroch typov formátu dátumu a času.

Summer Time
Toto nastavenie môžete zmeniť bez zastavenia hodín.
Off
Nedôjde k nastaveniu letného času.

On
Nastavuje letný čas. Hodiny sú nastavené o hodinu dopredu.


Date & Time
Hodiny môžete nastaviť.