Area Setting

Časový posun môžete nastaviť bez zastavenia hodín. Nastavte svoju miestnu oblasť pri používaní kamkordéra v iných časových pásmach.
  1. [Setup] [Clock Settings] [Area Setting].

  1. Vyberte požadovanú položku.

Model HDR-TD20E
Home
Túto položku vyberte, keď sa kamkordér chystáte používať v oblasti, v ktorej žijete.

Destination ()
Túto položku vyberte, keď chcete kamkordér používať s nastavením na iné umiestnenie.


Model HDR-TD20VE
Nastavte oblasť.
Súvisiace témy