Auto Area ADJ (HDR-TD20VE)

Kamkordér môže automaticky kompenzovať časové rozdiely načítaním informácií o polohe zo systému GPS.
  1. [Setup] [Clock Settings] [Auto Area ADJ].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Automaticky kompenzuje časové rozdiely.

Off
Nekompenzuje časové rozdiely automaticky.

Poznámky
  • Pred používaním kamkordéra musíte nastaviť dátum a čas. [Detaily]

  • V závislosti od krajiny alebo oblasti vybratej pre kamkordér sa môže stať, že kamkordér nemusí automaticky kompenzovať časové rozdiely. V takom prípade nastavte položku [Auto Area ADJ] na hodnotu [Off].