Ak máte problémy

Ak pri používaní kamkordéra narazíte na problémy, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
  1. Pozrite si položky v časti „Riešenie problémov“ a skontrolujte kamkordér.

Ak sa na obrazovke zobrazí kód, napr. „C:(alebo E:) :“, pozrite si časť „Zobrazenie vlastnej diagnostiky/výstražné indikátory“.
  1. Odpojte zdroj napájania, po uplynutí 1 minúty ho znova pripojte a zapnite kamkordér.

  1. Stlačte tlačidlo RESET pomocou zahroteného objektu a zapnite kamkordér. [Detaily]

  • Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín sa vynulujú.

  1. Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.

  • V závislosti od problému bude možno potrebné inicializovať alebo vymeniť aktuálne interné nahrávacie médium kamkordéra. V takom prípade sa odstránia všetky údaje uložené v internej pamäti. Nezabudnite preto pred odoslaním kamkordéra do opravy uložiť všetky údaje z internej pamäte na iné (záložné) médium. Za akúkoľvek stratu údajov uložených v internej pamäti vám neposkytneme žiadne odškodnenie.

  • Počas opravy môžeme skontrolovať minimálne množstvo údajov uložených v internej pamäti, aby sme vyriešili problém. Predajca spoločnosti Sony však ani v takomto prípade nebude kopírovať alebo uchovávať vaše údaje.