Batérie a zdroje napájania

Napájanie sa náhle preruší.
 • Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.

 • V predvolenom nastavení sa po asi 2-minútovej nečinnosti kamkordéra zariadenie automaticky vypne (Eco Mode). Zmeňte nastavenie funkcie [Eco Mode] alebo znova zapnite napájanie. [Detaily]

Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania batérie nesvieti.
 • Batériu pripojte ku kamkordéru správne. [Detaily]

 • Správne pripojte napájací kábel k sieťovej zásuvke.

 • Nabíjanie batérie sa skončilo. [Detaily]

Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania batérie bliká.
 • Keď pri nabíjaní batérie používate Built-in USB Cable, odpojte vstavaný USB kábel a znovu ho pripojte.

 • Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš nízka, batéria sa nemusí dať nabiť. [Detaily]

 • Batériu pripojte ku kamkordéru správne. Ak problém pretrváva, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená. [Detaily]

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie neukazuje správny čas.
 • Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi nízka. Nejde o poruchu.

 • Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte batériu za novú. [Detaily]

 • V závislosti od prostredia používania nemusí byť uvedený čas správny.

Batéria sa rýchlo vybije.
 • Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi nízka. Nejde o poruchu.

 • Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte batériu za novú. [Detaily]