Obrazovka LCD

Položky ponuky sú zobrazené sivou farbou.
  • Počas aktuálneho nahrávania alebo prehrávania nie je možné vybrať položky zobrazené sivou farbou.

  • Niektoré funkcie nemôžu byť aktivované súčasne.

Na dotykovom paneli sa nezobrazujú tlačidlá.
  • Jemne sa dotknite obrazovky LCD.

  • Stlačte tlačidlo DISPLAY na bezdrôtovom diaľkovom ovládači. [Detaily]

Tlačidlá na dotykovom paneli nepracujú správne alebo nepracujú vôbec.
  • Ak panel prekryjete komerčne dostupnou ochrannou fóliou, panel nemusí byť funkčný.

  • Ak sa dotknete iného miesta než je miesto, ktorého sa máte dotknúť, panel nemusí pracovať správne. Dotknite sa iba umiestnenia funkcie, ktorú chcete používať.

Tlačidlá na dotykovom paneli rýchlo zmiznú.
  • Ak nastavíte funkciu [Display Setting] na hodnotu [On], tlačidlá nezmiznú z dotykového panela v režime nahrávania. [Detaily]

Na obrazovke sú bodky v tvare mriežky.
  • Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu výroby obrazovky a nemajú žiadny vplyv na nahrávanie.

Podsvietenie obrazovky LCD sa vypne, ak nebudete kamkordér chvíľu používať.
  • Pri východiskovom nastavení sa podsvietenie obrazovky LCD automaticky vypne, ak nebudete kamkordér používať viac ako 1 minútu. [Detaily]

Obrazovka je tmavá.
  • Pri zobrazovaní 3D videozáznamov obrazovka stmavne.