Prehrávanie záberov uložených na pamäťovej karte v iných zariadeniach

Zábery sa nedajú prehrávať alebo pamäťová karta nebola rozpoznaná.
  • Prehrávacie zariadenie nepodporuje prehrávanie pamäťových kariet. [Detaily]