Úprava videozáznamov alebo fotografií v kamkordéri

Úpravy nie sú možné.
  • Stav záberov neumožňuje vykonávať úpravy.

  • Súbory nemôžete upravovať na obrazovke Map View.

Videozáznam sa nedá rozdeliť.
  • Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa nedá rozdeliť.

  • Zrušte ochranu a potom rozdeľte.

Nemožno odstrániť ukážkové videozáznamy.
  • Zrušte ochranu a potom ich odstráňte.

Z videozáznamu nie je možné zachytiť statický záber.
  • Nahrávacie médium, na ktoré chcete uložiť fotografie, je plné.

  • Nastavte prepínač 2D/3D na možnosť 2D.