Prehrávanie na televízore

Na pripojenom televíznom prijímači sa nedá prehrávať obraz ani zvuk.
  • Zábery sa neprenesú do výstupu z konektora HDMI OUT, ak sú v nich zaznamenané signály na ochranu autorských práv.

Horný, dolný, pravý a ľavý okraj obrazu je na pripojenom televíznom prijímači mierne orezaný.
  • Obrazovka LCD kamkordéra dokáže zobrazovať záznam záberov v rámci celej obrazovky (úplné zobrazenie pixlov). V prípade prehrávania záberov na televíznom prijímači, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov, to však môže viesť k miernemu orezaniu horného, dolného, pravého a ľavého okraja záberov.

  • Odporúča sa, aby ste pri nahrávaní záberov používali vonkajší rám funkcie [Guide Frame] ako pomôcku. [Detaily]

Zábery sa na televíznej obrazovke typu 4:3 zobrazujú zdeformované.
  • K tomuto dochádza pri prezeraní záberov zaznamenaných v režime 16:9 (širokouhlý formát) na televíznej obrazovke s formátom 4:3. Nastavte správne možnosť [TV Type] a spustite prehrávanie záberov. [Detaily]

V hornej a dolnej časti obrazovky s formátom 4:3 sa zobrazia čierne pásy.
  • K tomuto dochádza pri prezeraní záberov zaznamenaných v režime 16:9 (širokouhlý formát) na televíznej obrazovke s formátom 4:3. Nejde o poruchu.

Prehrávané zábery sa nezobrazujú na obrazovke LCD, keď pripojíte kamkordér k televízoru a prehrávate zábery.
  • Prehrávanie výberu najlepších scén alebo scenár sa počas pripojenia k televízoru a prehrávania záberov nezobrazia na obrazovke LCD kamkordéra.